zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

Informacje dla Autorów

Liczba punktów przyznanych za opublikowanie artykułu
w Zeszycie Naukowym Organizacja i Zarządzanie = 6.

Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych zewnętrznych (spoza PŁ) recenzentów.

 

1) Artykuł należy przygotować zgodnie z wymaganiami edycyjnymi - do pobrania 

2) Przygotowany do recenzji artykuł z uwzględnionymi w stopce artykułu danymi kontaktowymi (nr tel. i adres e-mail), należy przesłać na adres: wyd.wzip@info.p.lodz.pl

3) Po przesłaniu artykułu zostaje on skierowany do dwóch niezależnych Recenzentów (szczegóły dotyczące procesu recenzji w zakładce Procedura recenzowania i lista Recenzentów).

4) W przypadku obu pozytywnych recenzji, autor artykułu zostaje o tym poinformowany drogą e-mail'ową i poproszony o uzupełnienie, podpisanie i odesłanie umowy wydawniczej (do pobrania poniżej).
umowa wydawnicza dla jednostek wewnętrznych (pracowników Politechniki Łódzkiej) - do pobrania
umowa wydawnicza dla jednostek zewnętrznych - do pobrania