zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

Lista recenzentów

PROCEDURA RECENZOWANIA

1) Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2) Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

3) Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

 

FORMULARZ RECENZJI - do wglądu przez Autorów i pobrania przez Recenzentów - do pobrania

 

LISTA RECENZENTÓW ZESZYTÓW NAUKOWYCH ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

prof. Józef Bendkowski  -  Politechnika Śląska
prof. Ewa Górska - Politechnika Warszawska
prof. Jerzy Kisielnicki - Uniwersytet Warszawski
prof. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Józef Matuszek - Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej  
prof. Maciej Urbaniak - Uniwersytet Łódzki
prof. Jarosław Witkowski  - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. Marianna Greta - Uniwersytet Łódzki
prof. Leszek Pacholski - Politechnika Poznańska
prof. Ewa Masłyk-Musiał - Politechnika Warszawska
prof. Bazyli Poskrobko - Uniwersytet w Białymstoku
prof. Raj Balendra - University of Strathclyde, Scotland
prof. Ewa Bogacka - Martin - Universite des Sociales de Grenoble
prof. Allan Carrie - University of Strathclyde, Scotland
prof. Claude Martin - Universite des Sociales de Grenoble
prof. Petra Schmidt - University of Applied Science - Mittweida
prof. Anna Sankowska - Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Marian Brzeziński, prof. WAT
dr hab. inż. Wojciech Nyszka, prof. AON
dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Irena Hejduk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. Josu Takala - University of Vaasa, Finland
prof. Cezar Scarlat - University Politehnica of Bucharest, Romania
prof. Alex Koohang - Middle Georgia State College, USA
dr hab. Katarzyna Rostek - Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki