zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

Redaktorzy

Redaktor Naczelny ZN Organizacja i Zarz�dzanie:
prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski


Redaktor wydawniczy:
dr inż. Anna Walaszczyk


Redaktorzy  tematyczni:
Zarządzanie zasobami ludzkimi: dr Anna Stankiewicz-Mróz
Ekonomia i Finanse: dr inż. Tomasz Jasiński
Zarządzanie przedsiębiorstwem: dr hab. inż. Marek Matejun, prof. PŁ
Zarządzanie produkcją: dr inż. Maciej Bielecki
Ekologia przemysłowa: dr inż. Andrzej Marcinkowski


Sekretarz techniczy:
mgr inż. Paulina Krasoń