zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

Redaktorzy

Redaktor Naczelny ZN Organizacja i Zarzdzanie:
prof. zw. dr hab. in. Jerzy Lewandowski


Redaktor wydawniczy:
dr in. Anna Walaszczyk


Redaktorzy  tematyczni:
Zarzdzanie zasobami ludzkimi: dr Anna Stankiewicz-Mróz
Ekonomia i Finanse: dr in. Tomasz Jasiski
Zarzdzanie przedsibiorstwem: dr hab. in. Marek Matejun, prof. P
Zarzdzanie produkcj: dr in. Maciej Bielecki
Ekologia przemysowa: dr in. Andrzej Marcinkowski


Sekretarz techniczy:
mgr in. Paulina Kraso