zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

Rada Naukowa

Przewodniczcy

prof. J. Lewandowski

Czonkowie

prof. Raj Balendra - University of Strathclyde, Scotland
prof. Ewa Bogacka - Martin - Universite des Sociales de Grenoble
prof. Allan Carrie - University of Strathclyde, Scotland
prof. Claude Martin - Universite des Sociales de Grenoble
prof. Petra Schmidt - University of Applied Science - Mittweida
prof. Anna Fornalczyk - Politechnika ódzka
prof. Stefan Lachiewicz - Politechnika ódzka
prof. Jacek Otto - Politechnika ódzka
prof. Andrzej Pomykalski - Politechnika ódzka
prof. Zbigniew Winiewski - Politechnika ódzka
prof. Andrzej Szablewski - Politechnika ódzka
prof. Andrzej Szymonik - Politechnika ódzka