zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 72

Wykaz artykuów ZN nr 72/2019:

MAREK AUGUSTYN "Wspóczesna koncepcja strukturalizacji procesu sprzeday typu B2B - "maszyna" sprzedaowa w przedsibiorstwach w Polsce"

JERZY LEWANDOWSKI, DARIUSZ KRZYSZTOF MIELCZAREK "Wypadki przy pracy na przykadzie wybranego przewonika kolejowego"

KATARZYNA OLESISKA, KINGA KDZIERSKA "Dziaalno innowacyjna przedsiebiorstw przemysowych w Polsce w latach 2011-2016"

ILONA PENC-PIETRZAK "Koncepcja dynamicznych kompetencji jako paradoks w zarzdzaniu"

MARTA ZNAJMIECKA-SIKORA "Waciwoci psychometryczne skróconej wersji Kwestinariusza Klimatu Bezpieczestwa - 50 (KKB-50"

ZUZANNA KACZOROWSKA, IWONA STANIEC, NINA SZCZYGIE "Analiza rynku meblarskiego"

WALDEMAR MAKOWSKI "Metaforyczny opis organizacji publicznej. Pastwowa Inspekcja Sanitarna w wietle teorii Garetha Morgana"

ADAM PSIEK "E-urzd Miasta odzi. Ocena funkcjonowania marketingu internetowego"

KATARZYNA RYBISKA "Zarzdzanie w trakcie wprowadzania zmian organizacyjno-technicznych w przedsibiorstwie a bezpieczestwo pracy"

MARTA ZNAJMIECKA-SIKORA "Kwestinariusz postaw wobec bezpieczestwa (KPwB) - konstrukcja i charakterystyka psychometryczna"
 

Lista recenzentów ZN nr 72/2019:

Wiktor Adamus
Józef Bendkowski
Elbieta Jdrych
Remigiusz Kozowski
Józef Matuszek
Jerzy Olszewski
Andrzej Pomykalski
Krzysztof Santarek
Joanna Truszkowska
Stefan Trzcieliski
 

Do pobrania:  zeszyt_OiZ_72.pdf