zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 72

Wykaz artykułów ZN nr 72/2019:

MAREK AUGUSTYN "Współczesna koncepcja strukturalizacji procesu sprzedaży typu B2B - "maszyna" sprzedażowa w przedsiębiorstwach w Polsce"

JERZY LEWANDOWSKI, DARIUSZ KRZYSZTOF MIELCZAREK "Wypadki przy pracy na przykładzie wybranego przewoźnika kolejowego"

KATARZYNA OLESIŃSKA, KINGA KĘDZIERSKA "Działalność innowacyjna przedsiebiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2011-2016"

ILONA PENC-PIETRZAK "Koncepcja dynamicznych kompetencji jako paradoks w zarządzaniu"

MARTA ZNAJMIECKA-SIKORA "Właściwości psychometryczne skróconej wersji Kwestinariusza Klimatu Bezpieczeństwa - 50 (KKB-50"

ZUZANNA KACZOROWSKA, IWONA STANIEC, NINA SZCZYGIEŁ "Analiza rynku meblarskiego"

WALDEMAR MAŃKOWSKI "Metaforyczny opis organizacji publicznej. Państwowa Inspekcja Sanitarna w świetle teorii Garetha Morgana"

ADAM PĄSIEK "E-urząd Miasta Łodzi. Ocena funkcjonowania marketingu internetowego"

KATARZYNA RYBIŃSKA "Zarządzanie w trakcie wprowadzania zmian organizacyjno-technicznych w przedsiębiorstwie a bezpieczeństwo pracy"

MARTA ZNAJMIECKA-SIKORA "Kwestinariusz postaw wobec bezpieczeństwa (KPwB) - konstrukcja i charakterystyka psychometryczna"
 

Lista recenzentów ZN nr 72/2019:

Wiktor Adamus
Józef Bendkowski
Elżbieta Jędrych
Remigiusz Kozłowski
Józef Matuszek
Jerzy Olszewski
Andrzej Pomykalski
Krzysztof Santarek
Joanna Truszkowska
Stefan Trzcieliński
 

Do pobrania:  zeszyt_OiZ_72.pdf