zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 71

Wykaz artykuów:

Dariusz Klimek - "Wpyw celów zarzdczych na zarzdzanie spókami komunalnymi"

Aleksandra Luterek - "Dziaalno agentów ubezpieczeniowych w wybranych teoriach motywacji"

Dominika Rysiska - Wojtasik - "Zarzdzanie ryzykiem w systemie produkcyjnym - studium przypadku"

Anna Pasek - "Kapita intelektualny w organizacjach i jego wykorzystanie dla rozwoju innowacji"

Karolina Klimkiewicz, Grzegorz Szymaski - "Rola CSR w dziaalnoci firmy the Coca Cola Company"

Wiktoria Liszkowska - "Zarzdzanie zasobami zaogi, czyli jak unikn bdów zarzdczych"

Paulina Grajeta - "Marketing baz danych jako ródo konkurencyjnej przewagi i narzdzie dyskursywnego tworzenia klienta jako obszaru wiedzy"

Anna Antczak - "Rola socjobiologii i psychologii ewelucyjnej w wyjanianiu podobiestw i rónic w zachowaniu ludzi i zwierzt"

Agata Kope - "Kryzys gospodarczy jako kryzys zaufania do instytucji gospodarczych i politycznych"

 

Lista Recenzentów ZN OiZ nr 71/2018:

Elbieta Jdrych, Joanna Truszkowska, Józef Bendkowski, Jerzy Róaski, Jerzy Olszewski, Beata Skowron-Grabowska, Remigiusz Kozowski

 

do pobrania:  Zeszyt Naukowy 71/2018 - do pobrania