zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 71

Wykaz artykułów:

Dariusz Klimek - "Wpływ celów zarządczych na zarządzanie spółkami komunalnymi"

Aleksandra Luterek - "Działalność agentów ubezpieczeniowych w wybranych teoriach motywacji"

Dominika Rysińska - Wojtasik - "Zarządzanie ryzykiem w systemie produkcyjnym - studium przypadku"

Anna Pasek - "Kapitał intelektualny w organizacjach i jego wykorzystanie dla rozwoju innowacji"

Karolina Klimkiewicz, Grzegorz Szymański - "Rola CSR w działalności firmy the Coca Cola Company"

Wiktoria Liszkowska - "Zarządzanie zasobami załogi, czyli jak uniknąć błędów zarządczych"

Paulina Grajeta - "Marketing baz danych jako źródło konkurencyjnej przewagi i narzędzie dyskursywnego tworzenia klienta jako obszaru wiedzy"

Anna Antczak - "Rola socjobiologii i psychologii ewelucyjnej w wyjaśnianiu podobieństw i różnic w zachowaniu ludzi i zwierząt"

Agata Kopeć - "Kryzys gospodarczy jako kryzys zaufania do instytucji gospodarczych i politycznych"

 

Lista Recenzentów ZN OiZ nr 71/2018:

Elżbieta Jędrych, Joanna Truszkowska, Józef Bendkowski, Jerzy Różański, Jerzy Olszewski, Beata Skowron-Grabowska, Remigiusz Kozłowski

 

do pobrania:  Zeszyt Naukowy 71/2018 - do pobrania