zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 70

Wykaz artykułów opublikowanych w Zeszycie Naukowym OiZ nr 70/2017:

1. Katarzyna Boczkowska – Zarządzanie niebezpieczną energią LockOut TagOut – ocena funkcjonowania systemu

 

2. Bogdan Ćwik – Postrzeganie sygnałów ostrzegawczych w kontekście skuteczności systemów zarządzania ryzykiem 

 

3. Dariusz Krzysztof Mielczarek – Detekcja stanów awaryjnych taboru DSAT wsparciem w pracy eksploatacyjnej rewidentów taboru kolejowego 

 

4. Tihomir Opetuk, Davor Kolar, Hrvoje Cajner, Goran Dukic – Difference and similarity in perception between green supply chain management in food industry and green supply chain management in generally in Croatian companies 

 

5. Ilona Penc-Pietrzak – Formulating operational and preparatory strategy by the example of national security strategy 

 

 

Lista recenzentów dla Zeszytu Naukowego OiZ nr 70/2017:

 

Bendkowski Józef, Lisiński Marek, Matuszej Józef, Olszewski Jerzy, Santarek Krzysztof, Sławińska Małgorzata, Trzcieliński Stefan

 

 

Zeszyt Naukowy 70/2017 - do pobrania