zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 70

Wykaz artykuów opublikowanych w Zeszycie Naukowym OiZ nr 70/2017:

1. Katarzyna Boczkowska – Zarzdzanie niebezpieczn energi LockOut TagOut – ocena funkcjonowania systemu

 

2. Bogdan wik – Postrzeganie sygnaów ostrzegawczych w kontekcie skutecznoci systemów zarzdzania ryzykiem 

 

3. Dariusz Krzysztof Mielczarek – Detekcja stanów awaryjnych taboru DSAT wsparciem w pracy eksploatacyjnej rewidentów taboru kolejowego 

 

4. Tihomir Opetuk, Davor Kolar, Hrvoje Cajner, Goran Dukic – Difference and similarity in perception between green supply chain management in food industry and green supply chain management in generally in Croatian companies 

 

5. Ilona Penc-Pietrzak – Formulating operational and preparatory strategy by the example of national security strategy 

 

 

Lista recenzentów dla Zeszytu Naukowego OiZ nr 70/2017:

 

Bendkowski Józef, Lisiski Marek, Matuszej Józef, Olszewski Jerzy, Santarek Krzysztof, Sawiska Magorzata, Trzcieliski Stefan

 

 

Zeszyt Naukowy 70/2017 - do pobrania