zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 69

Wykaz artykułów w Zeszycie nr 69/2017:

1. Kamila Cwanda, Natalia Jabłońska, Natalia Bartczyk, Anna Stankiewicz-Mróz "Forma zatrudnienia i czas pracy jako czynniki budujące motywację pielęgniarek"


2. Milena Grabowska, Patrycja Markowiak, Małgorzata Słowicka "Skuteczność działań ukierunkowanych na pracowników w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu"


3. Bartłomiej Kabaja, Małgorzata Lisińska-Kuśnierz "Supply chain entities'awareness of correct food labeling as an element contributing to the safety of the packaged product"


4. Karolina Klimkiewicz "Employer Branding"


5. Jerzy Lewandowski, Dariusz Krzysztof Mielczarek "Analiza wpływu zmniejszenia zatrudnienia na wybranych stanowiskach na bezpieczeństwo ruchu kolejowego w latach 2014-2015 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa kolejowego"


6. Katarzyna Łukasik "Rola kultury coachingowej w organizacji"


7. Valentyna Novak, Oksana Ilienko, Larysa Lytvynenko "Personal development in the organization"


8. Anna Romanowicz, Elżbieta Makulska-Gertruda "Doskonalenie zarządzania pracownikami wiedzy poprzez podniesienie jakości relacji interpersonalnych w organizacji"


9. Eryk Szwarc, Grzegorz Bocewicz "Kompetencje kadry akademickiej i minima kadrowe w planowaniu obsady zajęć dydaktycznych"


10. Marta Znajmiecka-Sikora "Rola i znaczenie diagnozy potrzeb szkoleniowych w kontekście szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy"
 

Zeszyt nr 69/2017 do pobrania

Wykaz Recenzentów artykułów opublikowanych w Zeszycie nr 69/2017: Józef Bendkowski, Jacek Bendkowski, Elżbieta Jędrych, Józef Matuszek, Krzysztof Santarek, Joanna Truszkowska, Maciej Urbaniak