zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 68

Wykaz artykułów w Zeszycie nr 68/2017:

1. Anna Antczak "Wino - połączenie alternatywnego inwestowania środków pieniężnych i pasji"


2. Anna Antczak, Agata Kopeć "Szanse i zagrożenia w rozwoju polskich obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020"


3. Dorota Burchart-Korol, Jadwiga Proksa "Metoda oceny środowiskowej projektów inwestycyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym"


4. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska "Studia podyplomowe jako forma doskonalenia kompetencji menedżerskich"


5. Mateusz Miłosz "Analiza optymalizacji kosztów na przykładzie wybranej firmy"


6. Sławomir Milczarek "Specyfika komunikacji marektingowej w procesie komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych"


7. Justyna Muweis "Wielomateriałowe opakowania żywności jako wyzwanie dla zarządzania odpadami we współczesnej gospodarce"


8. Barbara Stachowiak "Modelowanie rozwoju radiofonii lokalnej w procesie tworzenia lokalnego społeczeństwa informacyjnego"


9. Jerzy Lewandowski, Jakub Tomczak "Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw"


10. Jakub Tomczak "Media społecznościowe w mikroprzedsiębiorstw"


11. Anna Maria Wiśniewska "Organizacja i finansowanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem pomocy z Powiatowych Urzędów Pracy"

 

Zeszyt nr 68/2017 do pobrania

 

Recenzenci artykułów w Zeszycie nr 68/2017: Marianna Greta, Magdalena Grębosz, Danuta Strahl, Krzysztof Santarek, Irena Hejduk, Józef Matuszek, Jerzy Olszewski, Remigiusz Kozłowski, Elżbieta Jędrych, Joanna Truszkowska, Stanisław Tkaczyk, Józef Bendkowski