zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 67

Wykaz artykuów:

1. Filip Chybalski "O uogólnianiu wyników analiz ilociowych w naukach o zarzdzaniu"

2. Joanna Granowska, Miczysaw Pakosz "Adaptacja pracowników z zagranicy w procesie zarzdzania zasobami ludzkimi w wietle imigracji do Polski"

3. Magorzata Gumola "The concept of the effectiveness and efficiency of supply management: a theoretical framework and empirical application"

4. Marta R.Jaboska, Anna niegua "Blogs as tools for improving young people's entrepreneurial skills and self-employment - case study of the most successful Polish fashion bloggers"

5. Irena Jamuna "Standaryzacja pracy - czy naley wci zwraca na ni uwag?"

6. Berenika Karaszkiewicz, Iwona Staniec "Wpyw efektu stycznia na WIG20"

7. Daniel Marciniak "Rozwizania informatyczne jako element wsparcia zarzdzania jakoci w przedsibiorstwach produkcyjnych"

8. Cristobal Miralles, Lourdes Canos-Daros, M.Rosario Perello-Marin, Cristina Santandreu-Mascarell "Assessment of transversal skills: the case of Universitat Politecnica de Valencia"

9. Cristobal Miralles,  M.Rosario Perello-Marin, Lourdes Canos-Daros, Pilar I. Vidal-Carreras "Peer paired ranking: assessing and training 21st century graduates"

10. Mieczysaw Pakosz "Moliwe zastosowania zaoe teorii wymiany w procesie motywowania pracowników i szacowania ich strategii zachowa"

11. Mateusz Pawlak "Powszechne towarzystwa emerytalne: od narodzin do schyku organizacji"

12. Iwona Staniec, Agnieszka Michaowska-Dudkiewicz "Organization of educational space"

13. Bartomiej Szczepaniak "An innovative platform which helps to establish and to extend University-Business Cooperation"

14. Anna Szmit "Wybrane czynniki i modele przeycia mikroprzedsibiorstw utworzonych przy wsparciu programu operacyjnego Kapita Ludzki"

Recenzenci ZN OiZ P nr 67/2017:

Danuta Strahl, ucja Tomaszewicz, Tomasz Kafel, Remigiusz Kozowski, Bernard Zibicki, Józef Matuszek, Krzysztof Santarek, Joanna Truszkowska, Elbieta Jdrych, Maciej Urbaniak, Józef Bendkowski, Jacek Bendkowski, Janusz Zawia-Niedwiedzki, Sawomir Wawak, Marek Bugdol, Janusz Korol, Jarosaw Ropga, Andrzej Boczkowski

ZESZYT NAUKOWY NR 67/2017_do pobrania