zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 67

Wykaz artykułów:

1. Filip Chybalski "O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu"

2. Joanna Granowska, Miczysław Pakosz "Adaptacja pracowników z zagranicy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w świetle imigracji do Polski"

3. Małgorzata Gumola "The concept of the effectiveness and efficiency of supply management: a theoretical framework and empirical application"

4. Marta R.Jabłońska, Anna Śnieguła "Blogs as tools for improving young people's entrepreneurial skills and self-employment - case study of the most successful Polish fashion bloggers"

5. Irena Jałmużna "Standaryzacja pracy - czy należy wciąż zwracać na nią uwagę?"

6. Berenika Karaszkiewicz, Iwona Staniec "Wpływ efektu stycznia na WIG20"

7. Daniel Marciniak "Rozwiązania informatyczne jako element wsparcia zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych"

8. Cristobal Miralles, Lourdes Canos-Daros, M.Rosario Perello-Marin, Cristina Santandreu-Mascarell "Assessment of transversal skills: the case of Universitat Politecnica de Valencia"

9. Cristobal Miralles,  M.Rosario Perello-Marin, Lourdes Canos-Daros, Pilar I. Vidal-Carreras "Peer paired ranking: assessing and training 21st century graduates"

10. Mieczysław Pakosz "Możliwe zastosowania założeń teorii wymiany w procesie motywowania pracowników i szacowania ich strategii zachowań"

11. Mateusz Pawlak "Powszechne towarzystwa emerytalne: od narodzin do schyłku organizacji"

12. Iwona Staniec, Agnieszka Michałowska-Dudkiewicz "Organization of educational space"

13. Bartłomiej Szczepaniak "An innovative platform which helps to establish and to extend University-Business Cooperation"

14. Anna Szmit "Wybrane czynniki i modele przeżycia mikroprzedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu programu operacyjnego Kapitał Ludzki"

Recenzenci ZN OiZ PŁ nr 67/2017:

Danuta Strahl, Łucja Tomaszewicz, Tomasz Kafel, Remigiusz Kozłowski, Bernard Ziębicki, Józef Matuszek, Krzysztof Santarek, Joanna Truszkowska, Elżbieta Jędrych, Maciej Urbaniak, Józef Bendkowski, Jacek Bendkowski, Janusz Zawiła-Niedźwiedzki, Sławomir Wawak, Marek Bugdol, Janusz Korol, Jarosław Ropęga, Andrzej Boczkowski

ZESZYT NAUKOWY NR 67/2017_do pobrania