zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 66

Opublikowane artykuły:

Katarzyna Boczkowska, Michał Frątczak "Projekt aplikacji wspomagającej ocenę ryzyka w narażeniu na hałas"

Paulina Krasoń "Bariery ludzkie mające wpływ na wdrożenie koncepcji Total Productive Maintenance w przedsiębiorstwie"

Paulina Krasoń "Wykorzystanie wskaźnika OEE w koncepcji kompleksowego utrzymania ruchu"

Edyta Marcinkiewicz "Tendencje we współczesnych rynkach giełdowych a wykorzystanie analizy technicznej"

Maria Varadinov, Cristina Dias "Acquisition of theoretical knowledge in classroom through a collaborative learning approach"

Marta Znajmiecka-Sikora "Możliwości diagnozy kultury bezpieczeństwa - Wstępna analiza własności psychometrycznych narzędzia do pomiaru klimatu bezpieczeństwa"Recenzenci artykułów w Zeszycie nr 66/2016: Remigiusz Kozłowski, Józef Matuszek, Ewa Górska, Józef Matuszek, Janusz Korol, Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Bernard Ziębicki, Joanna Paliszkiewicz, Elżbieta Jędrych, Jerzy Olszewski.

 

Zeszyt nr 66/2016 - do pobrania: zeszyt_OiZ_66.pdf