zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 66

Opublikowane artykuy:

Katarzyna Boczkowska, Micha Frtczak "Projekt aplikacji wspomagajcej ocen ryzyka w naraeniu na haas"

Paulina Kraso "Bariery ludzkie majce wpyw na wdroenie koncepcji Total Productive Maintenance w przedsibiorstwie"

Paulina Kraso "Wykorzystanie wskanika OEE w koncepcji kompleksowego utrzymania ruchu"

Edyta Marcinkiewicz "Tendencje we wspóczesnych rynkach giedowych a wykorzystanie analizy technicznej"

Maria Varadinov, Cristina Dias "Acquisition of theoretical knowledge in classroom through a collaborative learning approach"

Marta Znajmiecka-Sikora "Moliwoci diagnozy kultury bezpieczestwa - Wstpna analiza wasnoci psychometrycznych narzdzia do pomiaru klimatu bezpieczestwa"Recenzenci artykuów w Zeszycie nr 66/2016: Remigiusz Kozowski, Józef Matuszek, Ewa Górska, Józef Matuszek, Janusz Korol, Janusz Zawia-Niedwiecki, Bernard Zibicki, Joanna Paliszkiewicz, Elbieta Jdrych, Jerzy Olszewski.

 

Zeszyt nr 66/2016 - do pobrania: zeszyt_OiZ_66.pdf