zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 65

Opublikowane artykuły:
 

1. Antosik Milena "Macierz SKU i jej zastosowanie"

2. Baruk Agnieszka Izabela "Gotowość prosumpcyjna kobiet i mężczyzn w kontekście ich postaw etnocentrycznych"

3. Blaźlak Robert, Mazurek Bogdan "Ekosystemy innowacji a system zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie"

4. Boczkowska Katarzyna, Znajmiecka-Sikora Marta "European Standards implementation in the Area of Occupational Health and Safety in Polish Enterprises"

5. Brzezińska Karolina "Kompetencje menedżerskie kierowników liniowych w świetle badań własnych"

6. Kolwas Szymon "Humanocetryczne aspekty prakseologii Kotarbińskiego"

7. Penc-Pietrzak Ilona "Zmiany paradygmatów w zarządzaniu"

8. Stankiewicz-Mróz Anna "Analiza sieci społecznych jako narzędzie optymalizacji przebiegu integracji po przejęciach przedsiębiorstw"

9. Szymański Grzegorz, Kuliberda Przemysław "Analiza efektu ROPO w branży spożywczej"
 

Recenzenci artykułów opublikowanych w zeszycie nr 65/2016:
Józef Matuszek, Remigiusz Kozłowski, Irena Hejduk, Danuta Strahl, Elżbieta Jędrych, Stefan Trzcieliński, Marek Lisiński, Leszek Pacholski, Jerzy Olszewski, Joanna Truszkowska

 

Zeszyt nr 65 do pobrania: zeszyt_OiZ_65.pdf