zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 65

Opublikowane artykuy:
 

1. Antosik Milena "Macierz SKU i jej zastosowanie"

2. Baruk Agnieszka Izabela "Gotowo prosumpcyjna kobiet i mczyzn w kontekcie ich postaw etnocentrycznych"

3. Blalak Robert, Mazurek Bogdan "Ekosystemy innowacji a system zarzdzania innowacjami w przedsibiorstwie"

4. Boczkowska Katarzyna, Znajmiecka-Sikora Marta "European Standards implementation in the Area of Occupational Health and Safety in Polish Enterprises"

5. Brzeziska Karolina "Kompetencje menederskie kierowników liniowych w wietle bada wasnych"

6. Kolwas Szymon "Humanocetryczne aspekty prakseologii Kotarbiskiego"

7. Penc-Pietrzak Ilona "Zmiany paradygmatów w zarzdzaniu"

8. Stankiewicz-Mróz Anna "Analiza sieci spoecznych jako narzdzie optymalizacji przebiegu integracji po przejciach przedsibiorstw"

9. Szymaski Grzegorz, Kuliberda Przemysaw "Analiza efektu ROPO w brany spoywczej"
 

Recenzenci artykuów opublikowanych w zeszycie nr 65/2016:
Józef Matuszek, Remigiusz Kozowski, Irena Hejduk, Danuta Strahl, Elbieta Jdrych, Stefan Trzcieliski, Marek Lisiski, Leszek Pacholski, Jerzy Olszewski, Joanna Truszkowska

 

Zeszyt nr 65 do pobrania: zeszyt_OiZ_65.pdf