zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 64

Opublikowane artykuły:

1. Małgorzata Gałka "Management po francusku. Czy kultura organizacji we Francji jest odpowiedzialna za spadek wzrostu gospodarczego państwa i zwiększenie długu narodowego?"

2. Piotr Jóźwiak "Defining innovation with text mining"

3. Jan Królikowski, Jagoda Wodzińska-Jabłońska "Elastyczność organizacji w modelowaniu łańcucha dostaw"

4. Michał Pajęcki "Nowoczesna prezentacja multimedialna jako składowa sukcesu prelegenta - wybrane zagadnienia"

5. Piotr Smejda "Internet rzeczy (IoT) we współczesnej gospodarce. Rola, zadania i bariery rozwoju"

6. Ewelina Smykla-Czekała "Zarządzanie ryzykiem kredytowym w działalności bankowej"

7. Małgorzata Sztorc "Marka własna jako element kształtowania konkurencyjności sieci handlu detalicznego na polskim rynku artykułów sportowych"

8. Małgorzata Wiśniewska "Ocena poziomu spełnienia wymogów w zakresie publikowania wyników, przechowywania dokumentów w polskich uczelniach technicznych w świetle badań empirycznych"

 

Recenzenci artykułów opublikowanych w Zeszycie nr 64/2016:

Elżbieta Jędrych, Remigiusz Kozłowski, Joanna Truszkowska, Ryszard Żuber, Andrzej Pomykalski, Jacek Bendkowski, Irena Hejduk, Agnieszka Sitko-Lutek, Ewa Bojar

 

do pobrania zeszyt 64