zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 62

Wykaz artykuów opublikowanych w Zeszycie Naukowym OiZ 62/2015:

 

1. Agnieszka Izabela Baruk – Sposoby i determinanty postrzegania przez pracowników wykonywanej pracy

 

2. Adam Depta, Henryk Wojtaszek – Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych banku XYZ

 

3. Adam Depta, Henryk Wojtaszek – Znaczenie temperamentu w zarzdzaniu organizacj

 

4. Izabela Iwaczyk – Arena simulation software as an example of the discrete event simulator

 

5. Anna Kowalczyk, Henryk Wojtaszek – Wybrane aspekty z zakresu telemarketingu

 

6. Joanna Mnich – Analiza zmian w wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009 pod ktem zintegrowania z systemem

zarzdzania bezpieczestwem ywnoci wedug PN-EN ISO 22000:2006 –studium przypadku 

 

7. Mieczysaw Pakosz Znaczenie zarzdzania zasobami ludzkimi w fuzjach 

 

8. Ewelina Pawowska Zmiany w handlu zagranicznym Polski wynikajce z akcesji do Unii Europejskiej 

 

9. Kamil Roman – Wdroenie koncepcji CSR na przykadzie firmy DHL

 

10. Katarzyna witochowska Zachowania prospoeczne w organizacji

 

11. Henryk Wojtaszek – Zarzdzanie systemami motywacyjnymi w banku i przedsibiorstwie produkcyjnym. Analiza porównawcza.

 

12. Henryk Wojtaszek – Zarzdzanie marketingowe usugami bankowymi 

 

13. Maria Woniak-Malczewska, Paulina Polit –Wasno przemysowa na rynku sprztu medycznego

 

14. Mieczysaw Rajkiewicz, ukasz Zwoliski – Safety management for products and packaging

 

15. Marzena Zyznar-Soczewica – Spóki celowe a realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego

 

do pobrania: zeszyt 62