zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 61

Wykaz artykułów opublikowanych w Zeszycie Naukowym OiZ nr 61/2015:

1. Bernard Bińczycki, Monika Trętko – Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania 

 

2. Beata Bołoz – Organizacja czasu pracy w społecznościach ponowoczesnych – rozważania teoretyczno-koncepcyjne 

 

3. Karolina Brzezińska – Kluczowa rola podnoszenia kompetencji przywódczych menedżerów liniowych 

 

4. Piotr Chojnacki – Niepewność zatrudnienia – czy jest się czego obawiać? 

 

5. Radosław Czahajda – Gamification in virtual collaboration 

 

6. Adam Izydorczyk, Aleksandra Kęsa – Mobbing w miejscu pracy jako przejaw patologii w procesie zarządzania 

 

7. Anna Kroenke – Pokolenie X, Y, Z w organizacji 

 

8. Kamila Ludwikowska – Wyzwania nowoczesnego menedżera w procesach doskonalenia pracowników 

 

9. Natalia Malik, Mateusz Niemczyk – Pracownik pod presją – dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi 

 

10. Aneta Milczarek, Aleksandra Pietrakiewicz – Innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu start-upami na przykładzie

Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Łodzi 

 

11. Joanna M. Moczydłowska – Uwarunkowania zaangażowania afektywnego menedżerów 

 

12. Janusz Onufer – Ryzyka partnerów outsourcingowych na tle najlepszych praktyk zarządzania w obszarze BHP 

 

13. Janusz Onufer – Społeczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy w procesach outsourcingu 

 

14. Mariusz Onufer – Elastyczny rynek pracy w świetle zmian 

 

15. Agnieszka Reszka – Trendy w motywowaniu – wpływ na pracowników, norma czy konieczność 

 

16. Magdalena Suchodolska, Ewelina Sypytkowska, Katarzyna Siekierko – Sytuacja absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki

Białostockiej na rynku pracy 

 

17. Alicja Winnicka-Wejs, Aleksandra Pietruszka – Kształtowanie employer brandingu na polskim rynku pracy – przykłady 

 

18. Anna Maria Wiśniewska – Zarządzanie wiekiem na rynku usług turystycznych

 

19. Joanna Wszeborowska – Relacje między kompetencjami przywódczymi a kulturą organizacyjną wysokiej efektywności 

 

 

 

Zeszyt Naukowy 61/2017 -   zeszyt 61