zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyty 60

1. CSR jako strategia przycigania i utrzymywania talentów - Justyna Berniak-Wony
2. Zastosowanie koncepcji dzielenia si wiedz w zarzdzaniu rónorodnoci - Magorzata Burzyska, Monika Kos
3. Stereotypy w zarzdzaniu talentami - Daniel Gajda
4. Testy inteligencji w ocenie i rekrutacji pracowników IT - Jarosaw Grobelny
5. Motywowanie pozapacowe jako czynnik budowania zaangaowania pracowników z pokolenia Y - Magdalena Kaczyska, Klaudia Kauziak, Anna Stankiewicz-Mróz
6. Planowanie cieki kariery zawodowej pracowników elementem etycznego zarzdzania zasobami ludzkimi - Anna Kochmaska
7. Zespoy wielokulturowe - wyzwanie wspóczesnych organizacji - Anna Zofia Kowalczyk
8. Studia podyplomowe jako element koncepcji Lifelong Learning - Jarosaw Lendzion
9. Partycypacja pracowników w budowie strategii "od dou" organizacji - Ilona Penc-Pietrzak
10. Coaching menederski ródem przewagi konkurencyjnej - Agnieszka Pietras
11. Zarzdzanie kompetencjami midzykulturowymi pracowników - Katarzyna Sokowicz, Agnieszka Marek
12. Kontrola versus zaufanie. Nadzór nad pracownikami w erze koncepcji empowerment - Anna Stankiewicz-Mróz
13. Jako ksztacenia akademickiego a rynek pracy - Tomasz Wawrzyski

do pobrania_Zeszyt nr 60
 

 

 

 


 

Wersja do druku