zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyty 60

1. CSR jako strategia przyciągania i utrzymywania talentów - Justyna Berniak-Woźny
2. Zastosowanie koncepcji dzielenia się wiedzą w zarządzaniu różnorodnością - Małgorzata Burzyńska, Monika Kłos
3. Stereotypy w zarządzaniu talentami - Daniel Gajda
4. Testy inteligencji w ocenie i rekrutacji pracowników IT - Jarosław Grobelny
5. Motywowanie pozapłacowe jako czynnik budowania zaangażowania pracowników z pokolenia Y - Magdalena Kaczyńska, Klaudia Kałuziak, Anna Stankiewicz-Mróz
6. Planowanie ścieżki kariery zawodowej pracowników elementem etycznego zarządzania zasobami ludzkimi - Anna Kochmańska
7. Zespoły wielokulturowe - wyzwanie współczesnych organizacji - Anna Zofia Kowalczyk
8. Studia podyplomowe jako element koncepcji Lifelong Learning - Jarosław Lendzion
9. Partycypacja pracowników w budowie strategii "od dołu" organizacji - Ilona Penc-Pietrzak
10. Coaching menedżerski źródłem przewagi konkurencyjnej - Agnieszka Pietras
11. Zarządzanie kompetencjami międzykulturowymi pracowników - Katarzyna Sołkowicz, Agnieszka Marek
12. Kontrola versus zaufanie. Nadzór nad pracownikami w erze koncepcji empowerment - Anna Stankiewicz-Mróz
13. Jakość kształcenia akademickiego a rynek pracy - Tomasz Wawrzyński

do pobrania_Zeszyt nr 60
 

 

 

 


 

Wersja do druku