zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 59

1. Agnieszka Izabela Baruk – Price as a determinant of a food product’s image

2. Agata Drabek, Łukasz Ciołkiewicz – Bezrobotni do 30. roku życia jako nowa grupa szczególnego ryzyka na rynku pracy 

3. Marianna Greta Euroregion Beskidy jako stymulator rozwoju analiza na przykładzie turystyki

4. Marianna Greta, Krzysztof Lewandowski – Wpływ światowego kryzysu gospodarczego i finansowego na proces konwergencji realnej w krajach OECD 

5. Magdalena Grębosz, Andrzej Hak Multidimensional character of globalisation

6. Aleksandra Januszkiewicz, Małgorzata Kowalska Kompetencje kierowników projektów unijnych

7. Dagna Siuda - Macroenvironment analysis of the heating installations market in Poland impact of local and global factors

8. Robert Stanisławski – Skłonność do innowacji wśród małych i średnich przedsiębiorstw

9. Robert Stanisławski, Grzegorz Szymański – Innowacje w przedsiębiorstwie na przykładzie handlu internetowego

10. Ewa Tomczak-Woźniak Konwergencja realna fundamentem powodzenia integracji monetarnej Polski ze strefą euro

do pobrania - ZN w wersji elektronicznej

Recenzenci ZN nr 59/2015:

prof. Agnieszka Sitko-Lutek

prof. Marianna Greta

prof. Ewa Bojar

prof. Ryszard Żuber

prof. Wojciech Popławski