zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 59

1. Agnieszka Izabela Baruk – Price as a determinant of a food product’s image

2. Agata Drabek, ukasz Ciokiewicz – Bezrobotni do 30. roku ycia jako nowa grupa szczególnego ryzyka na rynku pracy 

3. Marianna Greta Euroregion Beskidy jako stymulator rozwoju analiza na przykadzie turystyki

4. Marianna Greta, Krzysztof Lewandowski – Wpyw wiatowego kryzysu gospodarczego i finansowego na proces konwergencji realnej w krajach OECD 

5. Magdalena Grbosz, Andrzej Hak Multidimensional character of globalisation

6. Aleksandra Januszkiewicz, Magorzata Kowalska Kompetencje kierowników projektów unijnych

7. Dagna Siuda - Macroenvironment analysis of the heating installations market in Poland impact of local and global factors

8. Robert Stanisawski – Skonno do innowacji wród maych i rednich przedsibiorstw

9. Robert Stanisawski, Grzegorz Szymaski – Innowacje w przedsibiorstwie na przykadzie handlu internetowego

10. Ewa Tomczak-Woniak Konwergencja realna fundamentem powodzenia integracji monetarnej Polski ze stref euro

do pobrania - ZN w wersji elektronicznej

Recenzenci ZN nr 59/2015:

prof. Agnieszka Sitko-Lutek

prof. Marianna Greta

prof. Ewa Bojar

prof. Ryszard uber

prof. Wojciech Popawski