zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 58

1. Katarzyna Boczkowska, Michał Frątczak, Aneta Nowacka Koncepcja metodyki oceny ryzyka w narażeniu na hałas 

2. Monika Kaczmarczyk, Alicja Kaszuba, Katarzyna Samsonowska – Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów opakowaniowych i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością – Przepisy Unii Europejskiej

3. Irena Jałmużna, Dawid Szkopiński Innowacja procesowa Studium przypadku

4. Krzysztof Krystosiak, Wojciech Werpachowski Zaawansowane metody eksploracji danych kluczem do doskonalenia procesu produkcji etykiet termokurczliwych 

5. Agata Kopeć – Zarządzanie i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Społecznego ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy finansowej 2014-2020 

6. Anna Lesiak – Racjonalizacja kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie posługującym się systemem zarządzania klasy MRP II w kontrakty terminowe na indeks MDAX 

7. Anna Mospan Wspomaganie podejmowania decyzji o inwestowaniu Ewa Podlewska – Korzyści pozytywnych relacji interpersonalnych dla pracodawcy i pracownika 

8. Andrzej Szymonik Ryzyko w systemach logistycznych 

9. Jakub Tomczak – Współpraca uczelni wyższych z biznesem 

10. Henryk Wojtaszek – Nowoczesne narzędzia do poprawy działania organizacji bankowej 

11. Łukasz Zwoliński – Działania projakościowe w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej

 

do pobrania - ZN w wersji elektronicznej

Recenzenci ZN nr 58/2014:

prof. Marian Brzeziński

prof. Wojciech Nyszka

prof. Marek Bugdol

prof. Elzbieta Skrzypek

prof. Agnieszka Sitko-Lutek

prof. Józef Bendkowski

prof. Józef Matuszek

prof. Irena Hejduk

prof. Joanna Truszkowska

prof. Beata Nowicka-Skowron

prof. Remigiusz Kozłowski

prof. Jadwiga Suchecka

prof. Marianna Greta

prof. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz

prof. Marek Lisiński