zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 57

1. Adam Depta: "Próba zastosowania rozkładu macierzy według wartości osobliwych do oceny jakości życia"

2. Sylwia Flaszewska, Marcin Kłos: "Wykorzystanie struktury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą - studium przypadku"

3. Anna Juźwicka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: "Kompetencje pracowników a outsourcing służb finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach"

4. Janusz Kot: "Uwarunkowania działania i rozwoju jednostek gospodarczych w przestrzeni globalnej, regionalnej i lokalnej"

5. Stefan Lachiewicz, Adam Wojsa: "Czynniki sukcesu w procesie realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych"

6. Agnieszka Mazur-Dudzińska: "Podmioty obsługujące rynek nieruchomości w Polsce"

7.Izabela Różańska-Bińczyk, Michał Nowicki: "Kształtowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego a rola strategii rozwoju województwa"

8. Piotr Smejda: "Zarządzanie firmą z wykorzystaniem modelu SaaS"

9. Iwona Staniec: "Przedsiebiorczość technologiczna a ryzyko współpracy"

10. Adam Wojsa, Wojciech Szkudlarek: "Ocena wpływu systemu wynagrodzeń na proces realizacji projektów IT"

11. Dorota Żelazna-Jochim: "Postawy, preferencje i oczekiwania studentów a oferta edukacyjna oddziału zamiejscowego uczelni (na przykładzie Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim"

 

Zeszyt nr 57 - do pobrania

Recenzenci ZN nr 57/2014:

prof. Jadwiga Suchecka

prof. Elzbieta Skrzypek

prof. Marek Lisiński

prof. Ewa Bojar

prof. Józef Penc

prof. Irena Hejduk

prof. Stefan Trzcieliński

prof. Józef Bendkowski

prof. Joanna Truszkowska

prof. Grażyna Gierszewska

prof. Jerzy Kisielnicki

prof. Tadeusz Krupa

prof. Jerzy Olszewski