zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 57

1. Adam Depta: "Próba zastosowania rozkadu macierzy wedug wartoci osobliwych do oceny jakoci ycia"

2. Sylwia Flaszewska, Marcin Kos: "Wykorzystanie struktury organizacyjnej w zarzdzaniu wiedz - studium przypadku"

3. Anna Juwicka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: "Kompetencje pracowników a outsourcing sub finansowo-ksigowych w maych przedsibiorstwach"

4. Janusz Kot: "Uwarunkowania dziaania i rozwoju jednostek gospodarczych w przestrzeni globalnej, regionalnej i lokalnej"

5. Stefan Lachiewicz, Adam Wojsa: "Czynniki sukcesu w procesie realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomoci komercyjnych"

6. Agnieszka Mazur-Dudziska: "Podmioty obsugujce rynek nieruchomoci w Polsce"

7.Izabela Róaska-Biczyk, Micha Nowicki: "Ksztatowanie nowoczesnego kapitau ludzkiego a rola strategii rozwoju województwa"

8. Piotr Smejda: "Zarzdzanie firm z wykorzystaniem modelu SaaS"

9. Iwona Staniec: "Przedsiebiorczo technologiczna a ryzyko wspópracy"

10. Adam Wojsa, Wojciech Szkudlarek: "Ocena wpywu systemu wynagrodze na proces realizacji projektów IT"

11. Dorota elazna-Jochim: "Postawy, preferencje i oczekiwania studentów a oferta edukacyjna oddziau zamiejscowego uczelni (na przykadzie Filii Uniwersytetu ódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim"

 

Zeszyt nr 57 - do pobrania

Recenzenci ZN nr 57/2014:

prof. Jadwiga Suchecka

prof. Elzbieta Skrzypek

prof. Marek Lisiski

prof. Ewa Bojar

prof. Józef Penc

prof. Irena Hejduk

prof. Stefan Trzcieliski

prof. Józef Bendkowski

prof. Joanna Truszkowska

prof. Grayna Gierszewska

prof. Jerzy Kisielnicki

prof. Tadeusz Krupa

prof. Jerzy Olszewski