zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 56

Jadwiga Gorczkowska - Znaczenie instytucji wsparcia biznesu w procesie pobudzania aktywnoci innowacyjnej przedsibiorstw przemysowych na przykadzie województwa wielkopolskiego

Sylwia Przytua - Rola ekspatriantów w filiach zagranicznych korporacji w Polsce - punkt widzenia polskich menederów

Iwona Staniec , Sebastian Stygar - Controlling i zarzdzanie ryzykiem w banku. Podobiestwa i rónice

Iwona Staniec, Sebastian Stygar - Uwarunkowania dla oprogramowania systemu controllingowego w banku spódzielczym

Magorzata Szmigiel - Wykorzystanie kontroli wewntrznej w przedsibiorstwie produkcyjnym

Magorzata Szmigiel - Podstawy teoretyczne pojcia "outsourcing" oraz krótka analiza wspópracy firmy typu BPO i przedsibiorstwa produkcyjnego

Anna Walaszczyk, Magdalena Baszczyk - Wskaniki monitorowania procesów - studium przypadku

Marta Znajmiecka-Sikora - Analiza klimatu bezpieczestwa na przykadzie przedsibiorstwa produkcyjnego z brany owietleniowej

pobierz >> - ZN w wersji elektronicznej

Recenzenci ZN nr 56/2014:

prof. Ewa Górska

prof. Maciej Urbaniak

prof. Józef Bendkowski

prof. Marek Lisiski

prof. Joanna Plaiszkiewicz

prof. Jerzy Kisielnicki

prof. Józef Matuszek