zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 56

Jadwiga Gorączkowska - Znaczenie instytucji wsparcia biznesu w procesie pobudzania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie województwa wielkopolskiego

Sylwia Przytuła - Rola ekspatriantów w filiach zagranicznych korporacji w Polsce - punkt widzenia polskich menedżerów

Iwona Staniec , Sebastian Stygar - Controlling i zarządzanie ryzykiem w banku. Podobieństwa i różnice

Iwona Staniec, Sebastian Stygar - Uwarunkowania dla oprogramowania systemu controllingowego w banku spółdzielczym

Małgorzata Szmigiel - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Małgorzata Szmigiel - Podstawy teoretyczne pojęcia "outsourcing" oraz krótka analiza współpracy firmy typu BPO i przedsiębiorstwa produkcyjnego

Anna Walaszczyk, Magdalena Błaszczyk - Wskaźniki monitorowania procesów - studium przypadku

Marta Znajmiecka-Sikora - Analiza klimatu bezpieczeństwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży oświetleniowej

pobierz >> - ZN w wersji elektronicznej

Recenzenci ZN nr 56/2014:

prof. Ewa Górska

prof. Maciej Urbaniak

prof. Józef Bendkowski

prof. Marek Lisiński

prof. Joanna Plaiszkiewicz

prof. Jerzy Kisielnicki

prof. Józef Matuszek