zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 47

WYKAZ ARTYKUŁÓW ZESZYTU 47/2011

 

1) Jan Jerzy Pakosz - Wybrane formy zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej (UE) jako elementy oddziaływania na funkcjonowanie ukraińskiej gospodarki.

2) Elżbieta Roszko-Wójtowicz - Uwarunkowania dla podejmowania działalności gospodarczej w Polsce - próba porównania i oceny.

3) Andrzej Sikorski - Elementy polityki klastrowej opartej na przekazaniu kompetencji brokera klastra Specjalnym Strefom Ekonomicznym.

4) Tomasz Sobestiańczyk - Aspekty e-learningu  jako metody nauczania na przykładzie piotrkowskiej platformy e-learningowej

 

pobierz zeszyt 47 w formacie pdf