zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 47

WYKAZ ARTYKUÓW ZESZYTU 47/2011

 

1) Jan Jerzy Pakosz - Wybrane formy zbliania Ukrainy do Unii Europejskiej (UE) jako elementy oddziaywania na funkcjonowanie ukraiskiej gospodarki.

2) Elbieta Roszko-Wójtowicz - Uwarunkowania dla podejmowania dziaalnoci gospodarczej w Polsce - próba porównania i oceny.

3) Andrzej Sikorski - Elementy polityki klastrowej opartej na przekazaniu kompetencji brokera klastra Specjalnym Strefom Ekonomicznym.

4) Tomasz Sobestiaczyk - Aspekty e-learningu  jako metody nauczania na przykadzie piotrkowskiej platformy e-learningowej

 

pobierz zeszyt 47 w formacie pdf