zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 48

WYKAZ ARTYKUŁÓW ZESZYTU 48/2012

 

1) Radosław Bochan - Wpływ inwestycji w technologie informatyczne na poziom innowacyjności nowoczesnych organizacji.

2) Joanna Fabisiak - Bariery wdrażania programu EMAS III w przedsiębiorstwie przemysłu farmaceutycznego.

3) Anna Mikulska, Magdalena Grębosz - Analiza komunikacji wewnętrznej w firmie produkcyjnej.

4) Małgorzata Pleskot - Bariery wdrażania Total Productive Maintenance w przedsiebiorstwach produkcyjnych.

5) Małgorzata Golińska-Pieszyńska - Skłonność do innowacji i główne ograniczenia procesów innowacyjnych w przedsiebiorstwach wobec wyzwań współczesności.

 

pobierz zeszyt 48 w formacie pdf