zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 48

WYKAZ ARTYKUÓW ZESZYTU 48/2012

 

1) Radosaw Bochan - Wpyw inwestycji w technologie informatyczne na poziom innowacyjnoci nowoczesnych organizacji.

2) Joanna Fabisiak - Bariery wdraania programu EMAS III w przedsibiorstwie przemysu farmaceutycznego.

3) Anna Mikulska, Magdalena Grbosz - Analiza komunikacji wewntrznej w firmie produkcyjnej.

4) Magorzata Pleskot - Bariery wdraania Total Productive Maintenance w przedsiebiorstwach produkcyjnych.

5) Magorzata Goliska-Pieszyska - Skonno do innowacji i gówne ograniczenia procesów innowacyjnych w przedsiebiorstwach wobec wyzwa wspóczesnoci.

 

pobierz zeszyt 48 w formacie pdf