zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 46

 

 

Stefan Lachiewicz, Teresa Łuczka, Edward StawaszZnaczenie i obszary badań
nad innowacyjnością i konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce
 (str.5)

The importance  and research fields on SMEs’ innovativnes and competitivnes
in Poland

Zbigniew Wiśniewski Identyfikacja cech dynamicznych podsystemów organizacji (str.17)

Identification of dynamic characteristics of the sub-organization

Zbigniew WiśniewskiBadanie dynamiki wdrażania zmian w organizacjach (str.31)

Study of the dynamics of implementing change in organizations

Zofia Przybysz, Magdalena DopieralskaAnaliza poziomu i determinant konkurencyjności MŚP w regionie sieradzkim  (str.49)

Competitiveness of small and medium-sized enterprises

Magdalena GręboszZalety i wady realizacji strategii marki lokalnej
przez inwestorów francuskich w Polsce – wyniki badań empirycznych (str.73)

The advantages and disatvantages of local brands strategy implementation
by french investors in poland – the results of empirical studies

Mieczysław RajkiewiczProblemy racjonalizacji wdrażania systemów zarządzania jakością   (str.85)

Rationalization and cause problems of implementation of quality management systems

Andrzej Sikorski, Marcin WłodarczykBroker klastra a Specjalna Strefa Ekonomiczna          (str.111)

Cluster broker and Special Economic Zones

Tomasz SobestiańczykServiceDesk – punkt styku biznesu z technologią IT (str.139)

ServiceDesk as a point of contact between buissnes and IT

Katarzyna GacaSystem oceniania pracowników magazynu i jego wpływ na ich motywację do pracy (str.157)

Evaluation system of workers and his impact on their motivation to work

Lidia CukrowskaBadanie i ocena czynników psychospołecznych w mikro-przedsiębiorstwie na przykładzie stanowiska pracownika działu obsługi klienta (str.175)

Research and assessment of psychosocial factors in a small company
at the example of a customer service workers