zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej

Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w Zeszytach Naukowych
"Organizacja i Zarządzanie" Politechniki Łódzkiej

ISSN: 0137 - 2599

Liczba punktów za publikację: 6

 

Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie ukazują się od 1975r.

Redaktorzy Zeszytów Naukowych Organizacja i Zarządzanie:

doc. Jerzy Nowakowski (1975-1988)
prof. Józef Wojsznis (1989-1992)
prof. Jerzy Lewandowski (od 1992r.)

 

Wersją pierwotną/referencyjną wszystkich publikacji przedstawionych
w Zeszytach Naukowych Organizacja i Zarządzanie jest wersja elektroniczna.

 

W celu złożenia artykułów, należy skontaktować się
z Sekretarzem technicznym Zeszytów Naukowych - mgr inż. Pauliną Krasoń 
e-mail: wyd.wzip@info.p.lodz.pl

 

 

 

Wersja do druku

Aktualności